A holisztikus szemlélet

A holisztikus szemlélet az embert egységes egésznek tekinti. A gyógyításban ez azt jelenti, hogy nem a betegségre, problémára, hanem a problémát hordozó emberre fókuszálunk. Ebben a szemléletben testünk anyagi, energetikai és szellemi egységet alkot. A testi oldal nem értel- mezhető a lelki és mentális oldal nélkül. A tüneteket is ebben a hármas rendszerben értelmez- zük. A holisztikus látásmód a gyógyítás, problémamegoldás folyamatában és célkitűzéseiben is megnyilvánul.
Az egyensúly helyreállításának szintjei a következők:

     1. Prevenció ( Megelőzés)
     2. Az egészség helyreállítása
     3. Az egészséges állapot fenntartása

A harmadik pont a célt is magában foglalja, ami jelen esetben nem a betegség megszüntetése, hanem az egyensúlyi állapot, az egészség megőrzése.
Az egységes megközelítés fontos eleme az is, hogy a problémahordozó ember, személyi és tárgyi környezetével folyamatos kölcsönhatásban van. Ezért a környezeti tényezők figyelem- be vétele és megfelelő kezelése is része a probléma megoldásnak, gyógyulásnak.
Az előzőekben leírt hármas egységet figyelembe véve, a táplálkozási és súly problémákkal küzdő pacienseinknek nyújtott egyéni és csoportos segítséget a következő módon és lépé- sekben ajánljuk fel:

I. KOMPLEX ÁLLAPOTFELMÉRÉS:

1. Testi oldal:

2. Lelki oldal:

 • A belső, személyiségen belüli, elakadási pontok feltérképezése
 • A személyi és tárgyi környezet gátló tényezőinek láthatóvá tétele
 • A stressz szintjének felmérése, a stressz faktorok összegyűjtése
 • A leggyakrabban alkalmazott konfliktuskezelési mód (módok) azonosítása
 • Az életvezetési nehézségek felismerése (leggyakoribb megnyilvánulási formái: hangulati instabilitás, alvászavarok, veszteségek feldolgozása, súly problémák, étkezési zavarok)3. Mentális oldal:

 • A mentális tevékenység energetikai szintjének és az ezt befolyásoló tényezők (stressz, fáradtság, kiégés, gyógyszerek, stb.) egyénre gyakorolt hatásának fel- mérése.
 • A problémát okozó és fenntartó gondolati sémák, negatív gondolatok, rögzült reakciómódok felderítéseII. AZ ÁLLAPOTFELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK VISSZAJELZÉSE, A TERÁPIÁS STRATÉGIA MEGBESZÉLÉSE

III. KOMPLEX PROBLÉMAKEZELÉS:

1. Testi oldal:
2. Lelki oldal:

 • Önismeret
 • Önszeretet
 • Önelfogadás
 • Konfliktusmentes problémakezelés>>a kapcsolati háló egészséges működése
 • A szorongás csökkentése
 • A stressz tűrő képesség növelése
 • Az életvezetési problémák megszüntetése
 • A komfort érzés fokozása, az életminőség javítása

3. Mentális oldal:

 • A mentális működés megfelelő energetikai szintjének helyreállítása
 • A visszatérő negatív gondolatok felismerése és pozitívra „cserélése”a látásmód bővülése és új problémamegoldó eszközök megismerése által.
 • Az önismeretet és mások megismerését gátló gondolati panelek felderítése és és megváltoztatásuk elősegítése.


A probléma kezelése, az előzetesen felmért egyéni szükségletek szerint, történhet egyéni terápia és tematikus csoport keretében.